Product Introduction

Bandha YOU & BODY Lotion

BANDHA YOU&润肤乳

38000韩元300ml

主要成分及效果

  • 楤木叶提取物 - 抗氧化效果,防老化
  • 膜荚黄芪根提取物 - 提高肌肤免疫力、舒缓肌肤、管理肌肤纹理
  • 余甘子提取物 - 含有Phyllemblin、没食子酸、玉米素、矿物质、维生素C,能够防止肌肤老化及抵御外部压力
  • 红车轴草提取物 - 防止肌肤老化、预防氧化引起的损伤、清除肌肤有害物质、抑制有害物质繁殖、保护敏感肌肤

Product Specification

Product Review